Tin Tức

Giải pháp kết nối VoIP tổng đài TDA & TDE

Mỗi hệ thống tổng đài KX-TDA100/200/600 sử dụng card trung kế IP (IP GW Card), mỗi hệ thống tổng đài KX-TDE100/200/600 sử dụng cổng trung kế IP có sẵn, tất cả cùng kết nối vào một mạng LAN, WAN hoặc VPN. Việc kết nối cho phép tất cả các hệ thống đều có dịch vụ TIE.

Kết quả hình ảnh cho Giải pháp kết nối VoIP tổng đài TDA & TDE

GIẢI PHÁP KẾT NỐI VOIP TỔNG ĐÀI TDA & TDE
1. Mô tả

Mỗi hệ thống tổng đài KX-TDA100/200/600 sử dụng card trung kế IP (IP GW Card), mỗi hệ thống tổng đài KX-TDE100/200/600 sử dụng cổng trung kế IP có sẵn, tất cả cùng kết nối vào một mạng LAN, WAN hoặc VPN. Việc kết nối cho phép tất cả các hệ thống đều có dịch vụ TIE.

a. Với tổng đài TDA
Card trung kế IP (IP GW Card) có hai loại:

– KX-TDA0484: Card 4 kênh trung kế IP (H.323)
– KX-TDA0490: Card 16 kênh trung kế IP (H.323)

Số kênh trung kế IP tối đa:
– TDA100/200: 64 kênh trung kế IP (H.323)
– TDA600: 640 kênh trung kế IP (H.323)

Các chuẩn mã hóa (CODEC) TDA hỗ trợ: G.711, G.729a, G.723.1

b. Với tổng đài TDE
Số kênh trung kế tùy chọn bằng cách:
– Sử dụng bộ xử lý số VoIP DSP và các license kích hoạt kênh trung kế IP
– Sử dụng các card trung kế IP (loại dùng cho cả tổng đài TDA)

Số kênh trung kế tối đa

  KX-TDE100 KX-TDE200 KX-TDE600
Số kênh trung kế IP (H.323) tối đa mà card DSP và các license có thể kích hoạt: 32 kênh trung kế IP (H.323)
Số kênh trung kế IP (H.323) có thể tăng thêm nhờ cắm các card trung kế IP 4 kênh hoặc 16 kênh (KX-TDA0484 hoặc KX-TDA0490) + 64 kênh trung kế IP (H.323) + 640 kênh trung kế IP (H.323)

Card xử lý số VoIP (DSP)
Card xử lý số VoIP (DSP) cho tổng đài TDE có hai loại, chúng khác nhau ở khả năng xử lý các cuộc VoIP đồng thời và các license sẵn có:

  KX-TDE0110(DSP16) KX-TDE0111(DSP64)
Mô tả Card xử lý số VoIP 16 kênh Card xử lý số VoIP 64 kênh
Lisence kênh trung kế IP có sẵn 4 kênh trung kế IP (H.323) 16 kênh trung kế IP (H.323)
Lisence kích hoạt thêm kênh trung kế IP + 28 kênh trung kế IP (H.323) + 16 kênh trung kế IP (H.323)
Tổng số kênh trung kế IP kích hoạt tối đa 32 kênh trung kế IP (H.323)

Xem thêm chi tiết trong phần giới thiệu tổng đài KX-TDE
Các loại license kích hoạt kênh trung kế IP
– KX-NCS4102: Mã số kích dùng kích hoạt 2 kênh trung kế IP
– KX-NCS4104: Mã số kích dùng kích hoạt 4 kênh trung kế IP
Các chuẩn mã hóa (CODEC) TDE hỗ trợ: G.711, G.729a
TDA/TDE không hỗ trợ NAT/NAPT

2. Đối tượng khách hàng
Tổ chức chính phủ (bộ, ban, ngành …)
Hệ thống ngân hang
Trung tâm chứng khoán
Doanh nghiệp nước ngoài
Doanh nghiệp nhiều chi nhánh
Doanh nghiệp đang sử dụng tổng đài TDA

3.Lợi ích
– Sử dụng đơn giản
Các hệ thống tổng đài được kết nối đều hỗ trợ các dịch vụ TIE
Các máy nhánh của các hệ thống gọi cho nhau đơn giản (bấm trực tiếp số máy nhánh hoặc bấm thêm đầu mã của từng tổng đài, tùy chọn trong khi cấu hình hệ thống)
Các dịch vụ truyền, chuyển hướng cuộc gọi thực hiện trên toàn hệ thống mạng tổng đài
Tự động kết nối thoại bằng đường công cộng khi đường IP có sự cố
– Tiết kiệm chi phí liên lạc
Nhờ công nghệ VoIP có thể tiết kiệm được băng thông thoại đồng thời chia sẽ băng thông với các ứng dụng dữ liệu khác dẫn tới chi phí thoại giảm nhiều.
Máy nhánh ở tổng đài này sử dụng trung kế của tổng đài khác nhằm tiết kiệm phí thoại đường dài.

4. Yêu cầu phần cứng
Tổng đài TDA
– Tổng đài Panasonic KX-TDA100/200/600
– Card trung kế IP: lựa chọn
KX-TDA0484
KX-TDA0490
– Các card trung kế kết nối mạng công cộng và card máy nhánh các loại
Tổng đài TDE
– Tổng đài Panasonic KX-TDE100/200/600
– Card xử lý số DSP: lựa chọn
KX-TDE0110 (DSP16): có sẵn 4 kênh trung kế IP
KX-TDE0111 (DSP64): có sẵn 16 kênh trung kế IP
– Các lisence kích hoạt thêm kênh trung kế IP
KX-NCS4102: kích hoạt 2 kênh trung kế IP
KX-NCS4104: kích hoạt 4 kênh trung kế IP
+ Các card trung kế kết nối mạng công cộng và card máy nhánh các loại
+ Kênh truyền: Các lựa chọn
Mạng LAN, WAN hoặc VPN thiết lập nhờ các thiết bị mạng (Switch, Router, VPN…) và đường truyền dẫn quang (cáp quang)
Mạng WAN, VPN thiết lập nhờ các thiết bị mạng (Router, VPN, …) và kênh truyền thuê từ nhà cung cấp
Thuê dịch vụ WAN, VPN trực tiếp từ nhà cung cấp.
– Băng thông
Yêu cầu cho 1 kênh trung kế chuẩn G.711 : 70.7 – 84kbps
Yêu cầu cho 1 kênh trung kế chuẩn G.729a : 14.7 – 28kbps

Bài viết mới

Leave a Comment