Liên Hệ

Giám đốc điều hành
Nguyễn Văn Ba Phụ trách việc giải quyết các vấn đề nhân sự và thủ tục pháp lý liên quan đến Công ty.
Telephone
Fax
Email
19006153
(04) 3782 2736   
[email protected]
Giám đốc kinh doanh
Vũ Minh Thức Phụ trách kinh doanh – Tiếp nhận, giải đáp các vấn đề liên quan đến kinh doanh và dịch vụ – nói chung.
Telephone
Handphone
Email
19006153
0906 066 640
[email protected]
Trưởng phòng kỹ thuật
1. Đinh Văn Dực Phụ trách kỹ thuật  – Tiếp nhận giải đáp các thắc mắc về vấn đề kỹ thuật và triển khai thi công.
Telephone
Handphone
Email
19006153 – 102
[email protected]
Kế toán
1. Trần Thị Huế Phụ trách kế toán – Tiếp nhận và giải đáp các vấn đề về sổ sách chứng từ kế toán.
Telephone
Handphone
Email
19006153 -101
[email protected]
Quản lý kho hàng – Bảo hành
1. Đỗ Thị Tuyết Giải đáp các vấn đề về Xuất – Nhập – Bảo hành các thiết bị
Telephone
Handphone
Email
1900 6153 -103
[email protected]

    ]